rok upp o ner 30 09Tungrökmaskin

Heavy Fog är en metod att frysa ner "vanlig" rökmaskins rök. Maskinen består dels av ett rökaggregat, dels ett kraftigt frysaggregat. Heavy Fog vätskan har förmågan att avkondensera innan den blir varm och stiger. Heavy Fog fungerar utmärkt på plana golv eller vid nivåskillnad typ trappa.